Wat moet je doen bij een sportongeval?

 

Het lidgeld omvat de verplichte KBVB-verzekering, ook Federaal Solidariteitsfonds genoemd. In geval van een sportletsel opgelopen tijdens het voetballen gedurende de trainingen bij KFC Perk en erkende wedstrijden door de KBVB waaraan KFC Perk deelneemt, treedt deze verzekering in actie.

Dit fonds dekt gedeeltelijk het verschil tussen het officieel erkend en vastgesteld ereloon (dokter, apotheek, kiné, ziekenhuis…) en de terugbetaling van de mutualiteit.

De meeste spelers weten niet wat ze moeten doen wanneer ze een kwetsuur hebben opgelopen tijdens de trainingen of de wedstrijden. Het gevolg is dat ze vaak te laat komen met formulieren en onkostennota’s. Om dergelijke problemen te vermijden, geven we je een kort overzicht van wat te doen bij een sportongeval.

Stap 1: Vul het formulier “Aangifte van Ongeval” in.

Dit formulier kan je bekomen:

 • Je kan de online versie hier downloaden
 • Trainers en afgevaardigden
 • In de kantine, moest je de online versie niet kunnen afdrukken

Stap 2: Raadpleeg zo snel mogelijk en dokter en bezorg formulier zo snel mogelijk na ongeval aan de Gerechtelijk Correspondent

 • De speler raadpleegt zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een dokter en neemt het formulier ‘Aangifte voor ongeval’ mee.
 • De dokter vult de zijde ‘Medisch getuigschrift’ in.
 • Vervolgens ga je met het formulier naar de Gerechtelijk Correspondent, die de zijde ‘Aangifte van ongeval’ verder met jou invult.
 • Bezorg meteen ook een kleefbriefje van het ziekenfonds en uw rekeningnummer aan de Gerechtelijk Correspondent.
 • De Gerechtelijk Correspondent stuurt het ingevulde document op naar Brussel. Dit moet gebeuren binnen de 21 kalenderdagen na het voetbalongeval. Laattijdig afgegeven formulieren worden NIET meer behandeld zodat er geen aanspraak op een tussenkomst van het Federaal Solidariteitsfonds verwacht mag worden.
 • De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het ongeval verzamelen. Een gedetailleerd overzicht van de terugbetalingen van de mutualiteit moet dan aan de Gerechtelijk Correspondent bezorgd worden.

Opgelet:

 1. Op de zijde ‘Medisch getuigschrift’ moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw dokter.
 2. Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

Stap 3: Ontvangen van “Geneeskundig Getuigschrift van Herstel”

 • Eenmaal het formulier is opgestuurd en er in Brussel een dossier is aangelegd, zal je een formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” ontvangen. Dit document hou je bij en laat je pas invullen door de dokter op het moment van genezing.
 • Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kiné, ga dan met het afschrift van de dokter langs bij de Gerechtelijk Correspondent, die op zijn beurt een aanvraag zal indienen in Brussel.

Opgelet:

De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel. Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.

Stap 4: Invullen van “Getuigschrift van Herstel” door dokter

 • Van zodra de dokter beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat je het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen.
 • Aan dit formulier voeg je het detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval toe
 • Je bezorgt dit alles aan de Gerechtelijk Correspondent, die dit onmiddellijk opstuurt naar Brussel.
 • Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt KFC Perk het bedrag van de aanvaarde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal twee maanden kan duren.
 • De speler ontvangt dit bedrag van KFC Perk door storting op zijn rekeningnummer.

Opgelet:

 • Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen.
 • Let erop dat de dokter de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
 • Vergeet niet, bij het indienen van uw document bij de GC, uw rekeningnummer te vermelden.
 • Brussel houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag (ca. 10 EUR) af voor de administratieve kosten.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten (bijv. geen meerkosten van een eenpersoonskamer) terugbetaald.
Enkele relevante citaten uit het bondsreglement (meer info op www.voetbalvlaanderen.be)

Het ongeval moet zich voordoen op het speelveld, in de zaal of de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg van de kleedkamers naar het speelveld en omgekeerd.

Worden eveneens vergoed de ongevallen van alle leden die zich voordoen op de kortste weg van de woonplaats naar de plaats van de organisatie en omgekeerd, doch enkel indien de weg afgelegd wordt in de kortst mogelijke tijd, rekening houdend met het gebruikte vervoermiddel, en voor zover deze leden geen vergoeding bekomen van een aansprakelijke derde of verzekeraar.

De leden zijn niet gedekt op de weg van of naar de organisatie, indien bij de verplaatsing gebruik gemaakt wordt van een motorfiets of van een bromfiets met meer dan 50 cc cilinderinhoud.

“Aanvaarde Gevolgen”:

Worden beschouwd als het gevolg van een ongeval de letsels voortspruitend uit allerhande inspanningen, spit, lendenverrekking, pees- en spierklap, krampen, pees- en spierscheuring en bloedvergiftiging wanneer zij voortspruit uit een verwonding waarvoor het Federaal Solidariteitsfonds tussenkomt.

“Niet-aanvaarde Gevolgen”:

Worden NIET beschouwd als het gevolg van een ongeval:

 • Verzwakking, verkoudheid, bevriezing, bloedaandrang, zonnesteek, bloedbesmetting, vergiftiging, beroerte, vallende ziekte en andere soortgelijke aandoeningen, alsook hun gevolgen.
 • Gevolgen van heelkundige ingreep
 • Tendinitis, pubalgie en andere letsels die niet posttraumatisch zijn.

Schrijf jezelf in als helpende hand voor één van onze volgende activiteiten

Inloggen op toprooster


roostercode: kfcp
gebruiker: Voornaam lid + eerste letter familienaam
paswoord: Gritterzap5

BBF – Best of Belgian Football

Download de BBF app en bekijk alle aankomende matchen en de huidige stand in het klassement

 


Ons steunen door online te shoppen?

Dat, en nog wel zonder 1€ extra te betalen! Klik
HIER voor onze trooper pagina