Scouting

Stroomopwaarts met KFC Perk!

De club die zijn jeugdopleiding afstemt op doorstroming naar de 1ste ploeg d.m.v. een opstroommodel

 

Onze club heeft altijd een traditie van constructieve beleidsvoering gehad, wat maakte dat het nieuwe bestuur van bij de start in 2014 kon verder bouwen op de mooie realisaties uit het verleden.

Ondertussen heeft de club een ware metamorfose doorgemaakt en begint de optimalisering van het beleid stilaan zijn vruchten af te werpen. KFC staat meer dan ooit op de ‘voetbalkaart’, is klaar om een versnelling hoger te schakelen.

We steken onze sportieve ambitie niet onder stoelen of banken. We kijken naar boven! Vertrekkend van een efficiënte structuur en organisatie, willen we gefaseerd sportief doorgroeien. In functie daarvan bouwen we onze sportieve cel verder uit.

D.m.v. een gericht actieplan willen we de kloof tussen de jeugdopleiding en de 1ste elftallen verkleinen, o.m. door meer jeugdverantwoordelijken bij de beleidsvoering te betrekken en door de volgende strategie naar voor te schuiven:

  1. KFC Perk biedt een jeugdopleiding aan op provinciaal niveau (2 sterren). Het provinciale niveau geeft een boost, een kwaliteitsinjectie aan onze jeugdopleiding, trouw blijvend aan het principe dat we voornamelijk werken met jeugdspelers uit de eigen gemeente/regio;

 2. Opstroom realiseren, of anders gezegd, doorstroom van eigen talent naar het 1ste elftal mogelijk maken:

    • De U21 wordt een soort van kweekvijver, waarin we onze jeugdspelers klaarstomen voor de 1ste elftallen. De sportieve cel, en meer in het bijzonder de TVJO, faciliteren en coördineren dit proces;
    • U21-ers die een versnelling hoger kunnen schakelen, vinden snel aansluiting bij P4, of uitzonderlijk zelfs bij P2;
    • U21 en P4 zijn als het ware communicerende vaten: wie klaar is voor P4 schuift door, P4-spelers die een mindere periode doormaken, kunnen (indien hun leeftijd het toelaat) herbronnen bij de U21;

3. Dezelfde wisselwerking vindt plaats tussen P2 en P4. En ook hier is het opzet om de kans op doorstroming van P4 naar P2 te optimaliseren.

Interesse om als deel uit te maken van dit project? Aarzel dan niet om onze TVJO (Raf) via tvjo@kfc-perk.be te contacteren!