Jammer genoeg moeten wij u het droeve nieuws meedelen over het heengaan van Eddy Gillaerts, de brouwer van Perk.

De verdienste van Eddy voor KFC Perk kan niet genoeg benadrukt worden: hij was ons oudste lid, maar veruit een van de trouwste personen die onze club ooit gekend heeft. Jarenlang stond hij trouw aan de kas op zondagwedstrijden, en tot voor enkele maanden is hij ook elke zondag blijven tappen in onze kantine. Maar niet alleen dat: ook in financieel moeilijkere tijden was Eddy de man die Perk regelmatig boven water gehouden heeft. Zijn verdienste voor de club heeft bijna 50 jaar geduurd. Eddy was sinds 1971 aangesloten.

De club verliest een icoon.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in de Sint-Niklaaskerk te Perk op zaterdag 4 mei 2019 om 10 uur. Nadien volgt de teraardebestelling op de begraafplaats te Perk. Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Kerkdreef) vanaf 9.20 uur.

U kan Eddy een laatste groet brengen in het funerarium Pues