Clubreglement

 

Weet dat we bij KFC PERK streven naar een zo optimaal mogelijke combinatie van plezier en leren voetballen. Bovenal is voetbalclub KFC PERK een leuke omgeving waar spelers, trainers, afgevaardigden, (groot)ouders en supporters graag (blijven) komen.

 

Teamgeest, sportiviteit, samenspel, normen en waarden in de omgang
staan dan ook hoog in het vaandel.

 

Aan de andere kant moet het voor onze jeugdspelers een sportieve uitdaging zijn om te voetballen op een aantrekkelijk niveau. We willen dan ook alles in het werk stellen om de doorstroming van onze jeugdspelers naar de selectie van de eerste ploeg te realiseren, getuige daarvan de huidige inbreng van eigen jeugd in ons fanionteam !

Bij KFC PERK zijn we er een groot voorstander van om de betrokkenheid van de ouders en de jeugdspelers bij allerhande activiteiten van de club te vergroten. We worden immers als het ware een beetje “familie” van mekaar. Dit willen we doen door oudere jeugdspelers in te schakelen bij de training en begeleiding van onze jeugdteams, door samen met de jeugd activiteiten buiten het voetbal te organiseren, door de ouders zo optimaal als mogelijk in te schakelen in onze dagdagelijkse werking…

Wij zijn er ons van bewust dat wat hier voorligt een ‘ideaalplaatje’ is. Dat mag ons evenwel niet beletten dit zo dicht als mogelijk te benaderen. En ja, daarvoor rekenen we ook op jullie!

 

Richtlijnen voor Jeugdspelers
Bij KFC Perk gelden een aantal gedragsregels.

 

In het algemeen geldt dat we in en buiten het veld of tijdens de training respect tonen voor elkaar en met z’n allen werken aan een sportief gedrag. Weet ook dat de school steeds voorrang krijgt op het voetbal en dat de voertaal bij KFC Perk Nederlands is.

Hieronder staan een aantal gedragsregels voor jeugdspelers meer in detail uitgewerkt. De club spant zich in om te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van onze spelers. Hierbij is elke speler even belangrijk en moet elke speler zo veel mogelijk plezier kunnen beleven binnen de club. Daarom ook moeten de jeugdspelers een bijdrage leveren om dat mogelijk te maken.

Dat betekent onder meer het volgende:

Algemeen

 

 • We blijven met onze voetbalschoenen uit de kantine.
 • Er wordt niet met de voetbal gespeeld in de kantine of in de kleedkamers.
 • Afval hoort thuis in de vuilbak en niet op of rond het veld, de kleedkamers, de gangen… Let daar op !
 • Bij wangedrag tijdens de wedstrijden of trainingen zijn de trainers en afgevaardigden bevoegd maatregelen te treffen m.b.t. bevordering van de individuele en groepsgerichte discipline.
 • Ben je het ergens niet mee eens? Problemen worden in eerste instantie met de trainers of afgevaardigden van de eigen ploeg besproken. Volgt hieruit geen tevreden oplossing, dan kan je je wenden tot de TVJO. Dit geldt natuurlijk voor de jeugdspelers, maar zeker ook voor de ouders!
 • Spelers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (natrappen etc.) worden kordaat aangepakt, waarbij de ouders op de hoogte worden gebracht. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij zich aan de regels houdt en er op toeziet dat dit ook door de anderen gebeurt.
De trainingen

 

 • Deelname aan de trainingen is (in de mate van het mogelijke) voor elke jeugdspeler verplicht.
 • Zet je maximaal in op training!
 • Bij verhindering verwittig je tijdig – dus vooraf aan de training – bij de eigen trainer, aangezien hij zijn training afstemt op het aantal aanwezige jeugdspelers.
 • De training begint thuis met het in orde maken van je voetbalzak: zorg dat je steeds voetbalschoenen, scheenbeschermers, aangepaste trainingskledij (indien nodig handschoenen en muts), shampoo, handdoek, een flesje drank en je trainingsbal meebrengt!
 • Zorg dat je voor een training altijd op tijd aanwezig bent, opdat je minimaal 5 minuten voor aanvang van een training op het trainingsveld aanwezig bent.
 • Bij de aanvang van de training wordt er – wegens risico op blessures – NIET op doel getrapt.
 • Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten.
 • Op de training dient men sportkleding te dragen, die men na de training niet draagt (hygiëne!).
 • Tijdens trainingen wordt er alleen gebruik gemaakt van de kleedkamer die is toegewezen
 • De trainingen gaan altijd door, behalve als de trainer zelf of het bestuur anders bepaalt. Bij twijfel wordt de trainer geraadpleegd of check je de website. Na afloop wordt samen met de trainer het materiaal opgeruimd. Dat maakt deel uit van de training.
 • Na een training of een wedstrijd is douchen verplicht (tenzij anders afgesproken met de trainer). Elke speler heeft na een wedstrijd of training voldoende aan 5 minuten douchetijd!
 • In de kleedkamer blijven wij van andermans eigendommen af.
 • Voetbalschoenen sla je buiten uit (waar er borstels zijn voorzien, niet tegen de muren!) en dus zeker niet in de kleedkamer tegen de muren. Je kuist ze ook niet onder de douche !
 • In samenspraak met de trainer zorgt het gehele team ervoor dat de kleedkamer proper wordt achter gelaten.
 • Na de training krijgt iedereen in de kleedkamers de uitnodiging voor de eerstvolgende wedstrijd.
De wedstrijden

 

 • Hou je aan de door de trainer afgesproken tijden van verzameling en vertrek.
 • Voor de U7 tot en met de U11 ben je bij thuiswedstrijden 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer.
 • Voor uitwedstrijden wordt er verzameld aan de ingang van het kerkhof in Perk (tenzij anders meegedeeld) op het uur dat zal worden aangegeven door de trainer.
 • Als je verhinderd bent voor een wedstrijd, laat dat dan de trainer zo snel mogelijk weten (smsje, mailtje).
 • Net zoals de training begint de wedstrijd thuis met het in orde maken van je voetbalzak: zorg dat je steeds voetbalschoenen, scheenbeschermers, aangepaste opwarmkledij, shampoo, handdoek (eventueel muts en handschoenen) meebrengt!
 • De eigen trainingsbal laat je bij wedstrijden thuis.
 • Vanaf de U12’s: vergeet je identiteitsbewijs niet mee te brengen.
 • Je komt naar de wedstrijd met je voetbalzak van KFC PERK. Indien voorhanden, heb je ook je training van KFC PERK aan. De spelers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen. Het dragen van sieraden daarentegen is verboden! Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en de wedstrijd.
 • Voetbalschoenen sla je na de wedstrijd buiten uit (waar er borstels zijn voorzien, niet tegen de muren!) en dus niet in de kleedkamer tegen de muren. Je kuist ze ook niet onder de douche ! Deze regel geldt evenzeer bij uitwedstrijden.
 • Zelfs als hij ongelijk heeft, heeft hij toch gelijk: de scheidsrechter is altijd de baas !
 • Ga niet in discussie met toeschouwers of anderen, dit gaat alleen maar ten koste van het spel.
 • Geef de scheidsrechter en alle tegenstanders na afloop van de wedstrijd een hand.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer of de afgevaardigde op. Uitsluitend zij bepalen de opstelling.
 • Of je aan de wedstrijd kan beginnen/deelnemen of niet, hangt af van heel wat criteria: Was je op de training aanwezig? Vertoon je voldoende inzet? Gedraag je je op een correcte manier? Wie zijn de tegenstanders? …
 • Tot en met de U11 worden er na de wedstrijd strafschoppen genomen. Blijf bij elkaar staan op één rij tot de strafschoppen genomen zijn, moedig je teammaten aan en geef de tegenstander en de scheidsrechter na afloop een hand. Er wordt gewacht tot iedereen klaar is en gaat vervolgens in groep naar de kleedkamer.
 • Na de wedstrijd krijgen de spelers een drankbonnetje van de afgevaardigde of de trainer.
Afgelastingen?

 

 • Ook vorig seizoen konden we er niet onderuit en speelde de sneeuw ons lelijk te parten. Bij twijfel check je best de website www.footbel.com of neem je contact met de trainer.
Richtlijnen voor (groot)ouders en supporters

Zowel kinderen als ouders kunnen voetbal beleven als een buitengewoon leuke sport. (Groot)ouders en andere supporters hebben in deze een grote verantwoordelijkheid, met name als het om het functioneren van henzelf en hun kinderen gaat. Hierna volgen enkele aanwijzingen die van pas kunnen komen.

 

Algemeen

 

 • Als ouder ben en blijf je verantwoordelijk voor het gedrag van jouw kind(eren).
 • KFC PERK moet een leuke omgeving zijn voor iedereen. Ouders dragen hieraan bij.
 • Het clubbelang gaat boven eigenbelang. Breng dit bij je kind(eren) onder de aandacht.
 • Betaal het inschrijvingsgeld op tijd, dat vergemakkelijkt aanzienlijk de werking van de club. Bij niet-tijdige betaling volgt een trainings- en wedstrijdverbod.
 • Raadpleeg regelmatig de website www.kfc-perk.be voor nieuwe afspraken en berichten.
 • Wij verwachten – uiteraard binnen de mogelijkheden – een actieve deelname van ouders (bijv. bij de organisatie van de eigen tornooien).
 • Het is prettig als we je mogen verwelkomen op een van onze eetdagen: de opbrengsten ervan zijn van groot belang om als club een financiële break even te draaien.
 • Er geldt een algemeen rookverbod in de kantine en in de kleedkamers!
 • Blijf nergens mee lopen maar bespreek dit direct met de juiste personen. Let er op dat ergernissen die besproken worden in het bijzijn van de kinderen binnen zeer korte tijd door dezelfde kinderen verder besproken worden en een eigen leven gaan leiden.
 • Met vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij  de TVJO of iemand anders van het jeugdbestuur.
Bij de wedstrijden en trainingen

 

 • Zorg dat jouw kind op tijd aanwezig is bij wedstrijden en trainingen. Als je dreigt te laat te komen, stuur je een smsje naar de trainer.
 • Zorg er voor dat de kinderen correct gekleed zijn: scheenbeschermers zijn te allen tijde verplicht.
 • Voetballers moeten hun plan leren trekken: vanaf de U9’s worden geen ouders meer toegelaten in de kleedkamers.
 • Van zodra je een verlof boekt, geef het door aan de trainer zodat hij hier ten volle rekening mee kan houden.
 • Probeer zo vaak mogelijk te gaan kijken naar zowel thuis- als uitwedstrijden.
 • Help, indien nodig, even met het klaarzetten van de doelen of eventuele andere zaken.
 • Probeer bij te dragen aan het vervoer bij uitwedstrijden. De adressen van de tegenstrevers kan je terugvinden op www.footbel.com of op www.voetbaladres.be
 • Moedig spelers op een positieve manier aan (geen aanwijzingen, alleen aanmoedigingen).
 • Het is niet verstandig om uw kind(eren) met geld of cadeaus te belonen voor geleverde prestaties.
 • Trainers bepalen de samenstelling en opstelling van de ploeg. Meng je dan ook liever niet in deze opstelling of met andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt door de trainer, niet door de ouders.
 • Tijdens de wedstrijden is de scheidsrechter de baas op het veld. Zelfs als hij ongelijk heeft, heeft hij gelijk.
 • Ouders geven tijdens wedstrijden of training geen commentaar op de trainer of afgevaardigde. Dit kan eventueel na afloop onder vier ogen.
 • Aan de ouders kan worden gevraagd om via een beurtrol in te staan voor het wassen van de wedstrijdkledij (shirt en broek). Afspraken daarover worden gemaakt met de trainer en de afgevaardigde.
 • Is jouw zoon een T-shirt, trainingsvestje of voetbalbroek kwijtgespeeld? Kijk dan even aan de kapstok in de kantine (links van de toog). Met wat geluk kan je er de verloren voorwerpen terugvinden.

Schrijf jezelf in als helpende hand voor één van onze volgende activiteiten

Inloggen op toprooster


roostercode: kfcp
gebruiker: Voornaam lid + eerste letter familienaam
paswoord: Gritterzap5

BBF – Best of Belgian Football

Download de BBF app en bekijk alle aankomende matchen en de huidige stand in het klassement

 


Ons steunen door online te shoppen?

Dat, en nog wel zonder 1€ extra te betalen! Klik
HIER voor onze trooper pagina